Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

กบ

กบ

 • กบ

  [n.] frog
  [n.] plane
  [syn.] กบไสไม้
  [v.] overfill
  [syn.] เต็ม,เต็มมาก,แน่น
  [n.] sharpener
  [syn.] กบเหลาดินสอ

  หมายเหตุ ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังมีตัวอ่อนจะมีหางอยู่ในน้ำเรียกว่าลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไปแล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู

  ตัวอย่างประโยคชาวบ้านนิยมออกไปตีกบตอนกลางคืน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

กบ

 • กบ ๑

  น. เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด ว่า แม่กบ หรือ มาตรากบ.น. ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำดําน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังเป็นตัวอ่อนจะมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจําศีล มีหลายชนิด เช่น กบนา (น. เครื่องมือช่างไม้สําหรับไสไม้ ทําหน้าไม้ให้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว อุปกรณ์ใช้เหลาดินสอ.น. (๑) ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง. (๒) ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิดหนึ่งในสกุล ว. เต็มมาก เต็มแน่น เช่น ข้าวกบหม้อ มะพร้าวมีลูกกบคอ.ก. ประกบ.น. สลักไม้ที่ใส่ไว้ด้านในส่วนล่างตอนกลางของบานหน้าต่างหรือประตู ทําหน้าที่คล้ายกลอน เมื่อปิดหน้าต่างหรือประตู ใช้กบนี้สอดเข้าในช่องเจาะตัวไม้ธรณี.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

กบ

 • กบ

  น. ชื่อมาตราแม่กบ มีพยัญชนะ บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด
  กลอนไม้สำหรับประตูหน้าต่างที่ทำ รูปคล้ายกบ
  เครื่องไสไม้ให้เรียบ ถ้าเป็นอย่าง ใช้กำลังไฟฟ้า เรียกว่า กบไฟฟ้า
  ชื่อสัตว์สี่เท้า กระโดดได้ไกล อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก
  เป็นสัตว์พวกคางคก
  ชื่อทุเรียน
  (ถต.)

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

กบภาษาอังกฤษ

กบภาษาไทย กบความหมาย Dictionary กบแปลว่า กบคำแปล

กบคืออะไร

Sanook.commenu