ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

กระต่ายตื่นตูม

กระต่ายตื่นตูม

  • กระต่ายตื่นตูม

    (สํา) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสํารวจให้ถ่องแท้ก่อน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

กระต่ายตื่นตูมภาษาอังกฤษ

กระต่ายตื่นตูมภาษาไทย กระต่ายตื่นตูมความหมาย Dictionary กระต่ายตื่นตูมแปลว่า กระต่ายตื่นตูมคำแปล

กระต่ายตื่นตูมคืออะไร