Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

กราบ

กราบ

 • กราบ

  [n.] the gunwales of a boat
  [n.] the bulwarks
  [n.] the sides of a ship
  [vt.] to pay obeisance to (a high personage, an aged relative, a priest, or an image)by putting both hands together to the forehead and bendingforward with the hands until they rest on the floor
  [vt.] to prostrate oneself before

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) ไหว้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

กราบ

 • กราบ

  [n.] gunwale
  [syn.] กราบเรือ
  [v.] prostrate oneself
  [syn.] ไหว้

  ตัวอย่างประโยคกราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

กราบ

 • กราบ ๑

  [กฺราบ] น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสําหรับเดิน เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบว่า กราบ.[กฺราบ] ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก เรียกกราบไหว้ด้วยตั้งอวัยวะทั้ง ๕ ลงกับพื้น คือ กราบเอาเข่าทั้ง ๒ จดพื้น ฝ่ามือทั้ง ๒ วางราบติดพื้น และหน้าผากจดพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด โดยปริยายใช้เป็นคําแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.กราบพระ (โบ) น. ผ้ากราบ.[กฺราบ] (โบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น. (ม. คําหลวง กุมาร).[กฺราบ] (โบ) ว. ตราบ เช่น กราบเท่ากัลปาวสาน. (พงศ. อยุธยา).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

กราบ

 • กราบ

  ก. การแสดงความเคารพ มีดังต่อไปนี้ ๑. กราบเบญจางคประดิษฐ์ คือ กราบองค์ ๕ (ผู้กราบนั่งคุกเข่า) เข่า ๒ มือ ๒ หน้าผาก ๑ ลงถึงพื้น ทำ ๓ ครั้งต่อเนื่องกัน ใช้สำหรับกราบพระเท่านั้น ๒. หมอบกราบ ผู้กราบนั่งพับเพียบ พนมมือ แล้วก้มตัวลงไปจนมือที่พนมอยู่นั้นตั้งบนพื้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

กราบภาษาอังกฤษ

กราบภาษาไทย กราบความหมาย Dictionary กราบแปลว่า กราบคำแปล

กราบคืออะไร

Sanook.commenu