Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขึ้น

ขึ้น

 • ขึ้น

  [v.] be in luck
  [syn.] รุ่ง,รุ่งโรจน์
  [v.] develop
  [syn.] เกิด
  [adv.] more
  [syn.] เพิ่มขึ้น
  [ant.] ลง,ลด
  [v.] depend on
  [syn.] ขึ้นอยู่กับ,ขึ้นกับ
  [v.] get on
  [ant.] ลง
  [v.] grow
  [ant.] ตาย
  [v.] increase
  [syn.] เพิ่ม
  [ant.] ลด
  [v.] go up
  [ant.] ลง,ลด
  [v.] be lucky
  [syn.] รุ่ง,รุ่งโรจน์
  [ant.] ตก
  [v.] come into being
  [syn.] เกิด,เกิดขึ้น
  [ant.] หาย
  [adv.] increasingly
  [syn.] เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
  [ant.] ลง,ลด
  [adv.] be tenable

  หมายเหตุ มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

  ตัวอย่างประโยคตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ขึ้น

 • ขึ้น ๑

  ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่ เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู เกิด มี เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น นิยมนับถือเลื่อมใส เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น ฟู เช่น ขนมขึ้น แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น มีโชคจะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น ก่ง เช่น ขึ้นธนู ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.ว. ใช้ประกอบคําอื่นเพื่อเน้นความให้เด่นหรือให้ชัดแจ้งกว่าเดิม เช่น เกิดขึ้น เป็นขึ้น สวยขึ้น สูงขึ้น

  เป็นคําประกอบท้าย หมายความว่า มากกว่าเดิม เช่น ดีขึ้น เร็วขึ้น อ้วนขึ้น

  เป็นไปตามคําที่ยอหรือยุเป็นต้น เช่น ยกขึ้น ยุขึ้น หนุนขึ้น

  ดูสวยกว่าตัวจริง เช่น แต่งตัวขึ้น ถ่ายรูปขึ้น

  มีเหตุผลสมควร เช่น ฟังขึ้น ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เช่น เถียงไม่ขึ้น หมายความว่า เถียงไม่ชนะ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ขึ้น

 • ขึ้น

  น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้น ๑ ค่ำ ขึ้น ๒ ค่ำ. ก. นับถือ
  สู่สำนัก
  เคลื่อนไปข้างบน, ตรงกันข้ามกับลง
  เน่าพอง เช่น ศพขึ้น
  ก่ง เช่น ขึ้นธนู
  ขึง เช่น ขึ้นกลอง
  เพิ่มขึ้น เช่น ขึ้นราคา
  เปล่งขาน เช่น ขึ้นเสียง
  ตั้งต้น เช่น ขึ้นบรรทัดใหม่
  ทำให้เป็น รูปร่าง เช่น

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ขึ้นภาษาอังกฤษ

ขึ้นภาษาไทย ขึ้นความหมาย Dictionary ขึ้นแปลว่า ขึ้นคำแปล

ขึ้นคืออะไร

Sanook.commenu