Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้าม

ข้าม

 • ข้าม

  [vt. pre.] to go over (to the other side), to pass over
  [vt. pre.] to cross a (stream, the border)
  [vt. pre.] across (the line)
  [vt. pre.] to overcome (obstacles)
  [vt. pre.] to skip (a line), to overlook (the significance of an event)

  คำพ้องความหมาย (Synonym) ผ่าน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ข้าม

 • ข้าม

  [v.] skip
  [syn.] ผ่าน
  [v.] cross
  [syn.] ผ่าน
  [v.] skip
  [syn.] ผ่าน,ข้ามๆ

  หมายเหตุ เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ

  ตัวอย่างประโยคฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ข้าม

 • ข้าม ๑

  ก. ยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไป เช่น ข้ามธรณีประตู ผ่านจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง เช่น ข้ามฟาก ข้ามถนน ล่วงพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผ่านเหนือสิ่งนั้นไป เช่น บินข้ามมหาสมุทร ล่วงพ้นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ข้ามวันข้ามคืน ผ่านเลยลําดับ เช่น ข้ามชั้น อ่านหนังสือข้าม.ว. เลยลําดับ ไม่เป็นไปตามลําดับ เช่น อ่านข้าม อ่านข้าม ๆ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ข้าม

 • ข้าม

  ก. ผ่านไปข้างบน, ก้าวเกินลำดับไป เช่น ข้ามชั้น
  ล่วงเกินไม่ให้ความสำคัญ เช่น ข้ามหน้า ข้ามหัว.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

กระโดด

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Jump

 • คำเต็มภาษาไทย

  กระโดด
  ข้าม

 • ความหมาย

  โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร์จะปฏิบัติงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่งเรียงไปตามลำดับ แต่บางครั้ง อาจเขียนโปรแกรมสั่งให้ข้ามไปทำอีกคำสั่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป การข้ามไปเช่นนี้ ในภาษาคอมพิว เตอร์ใช้คำว่า "กระโดดข้าม"

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ข้ามภาษาอังกฤษ

ข้ามภาษาไทย ข้ามความหมาย Dictionary ข้ามแปลว่า ข้ามคำแปล

ข้ามคืออะไร

Sanook.commenu