Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

คอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์

 • คอมมิวนิสต์

  [n. adj.] communist

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

คอมมิวนิสต์

 • คอมมิวนิสต์

  [n.] communism
  [syn.] ลัทธิคอมมิวนิสต์,ระบอบคอมมิวนิสต์
  [n.] communist
  [adj.] communist

  หมายเหตุ ชื่อลัทธิการเมืองเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด, เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้

  ตัวอย่างประโยคหน่วยงานของพรรคให้การสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์บริวารหรือคอมมิวนิสต์สาขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ ด้วย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

คอมมิวนิสต์

 • <b>คอมมิวนิสต์</b>

  น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์. ว. เกี่ยวกับระบบคอมมิวนิสต์. (อ. communism communist).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คอมมิวนิสต์

 • คอมมิวนิสต์

  (อก. communism, communist) น. ลัทธิการปกครอง ซึ่งถือเอาสมบัติทุกอย่างเป็นของกลาง, คำนี้มาจากคำ commune แปลว่ารวมกัน หรือเป็นสาธารณะทั่วไป, ผู้นิยมลัทธินี้เรียกว่า คอมมิวนิสต์, ลัทธินี้เริ่มเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๗๗ ในประเทศฝรั่งเศส ต่อมามีเจ้าลัทธิ เช่น คาร์ล มา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

คอมมิวนิสต์ภาษาอังกฤษ

คอมมิวนิสต์ภาษาไทย คอมมิวนิสต์ความหมาย Dictionary คอมมิวนิสต์แปลว่า คอมมิวนิสต์คำแปล

คอมมิวนิสต์คืออะไร

Sanook.commenu