ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

คัดลายมือ

คัดลายมือ

  • คัดลายมือ

    [v.] handwrite

    หมายเหตุ คัดอักษรด้วยตัวบรรจง

    ตัวอย่างประโยคหลานฉันคัดลายมือภาษาอังกฤษได้สวยมาก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

คัดลายมือ

  • คัดลายมือ

    ก. ลอกข้อความออกมาเขียนด้วยตัวบรรจง.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คัดลายมือภาษาอังกฤษ

คัดลายมือภาษาไทย คัดลายมือความหมาย Dictionary คัดลายมือแปลว่า คัดลายมือคำแปล

คัดลายมือคืออะไร