Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

คาน

คาน

 • คาน

  [n. vt. vi.] a shaft, a beam, a pole for carrying loads across the shoulder(See หาบ carry)
  [n. vt. vi.] the stocks or ways whick support a ship under construction
  [n. vt. vi.] to support, to shore up

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

คาน

 • คาน

  [v.] counterbalance
  [syn.] ถ่วงดุล
  [n.] beam
  [n.] shoulder pole
  [syn.] ไม้คาน

  หมายเหตุ ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่

  ตัวอย่างประโยคสหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

คาน

 • คาน

  น. เครื่องเรือนที่ยึดเสาและรองตง ทําด้วยไม้เป็นต้น ไม้ทําอย่างรอดสําหรับรองรับของหนัก เช่น คานเรือ

  ไม้สําหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า ไม้คาน. ก. รองรับหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองรับของหนักขึ้นไว้ ถ่วงนํ้าหนักกัน เช่น อํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับอำนาจของฝ่ายบริหารคานกัน โดยปริยายหมายความว่า ค้านกัน ยังตกลงกันไม่ได้.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คาน

 • คาน

  น. ไม้สำหรับหาบหามสิ่งของต่างๆ
  ไม้ที่รองรับของหนัก เช่น คานเรือ, ตัวไม้ที่รับกับรอด. ก. กีดขวาง, ขัดอยู่, รองอยู่. คานคอดิน น. คานที่วางบนเสาตอม่อ มักจะอยู่เสมอระดับดิน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

คานภาษาอังกฤษ

คานภาษาไทย คานความหมาย Dictionary คานแปลว่า คานคำแปล

คานคืออะไร

Sanook.commenu