Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ง้วน

ง้วน

 • ง้วน

  [n.] savour
  [syn.] รสโอชะ,รสอร่อย
  [ant.] ไม่อร่อย,ไร้รสชาติ

  ตัวอย่างประโยคง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ง้วน

 • ง้วน ๑

  น. เรียกโอชะของบางสิ่ง เช่น ง้วนดิน คือ โอชะของดิน ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัยว่ามีรสหวาน ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนํามาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน.น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ยางมีพิษ ใบเหมือนใบเงิน ดอกแดง ต้นเหมือนต้นสลอด. (พจน. ๒๔๙๓)

  ยาพิษ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ง้วน

 • ง้วน

  น. รส, โอชา, ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ยางมีพิษ, ยาพิษ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ง้วนภาษาอังกฤษ

ง้วนภาษาไทย ง้วนความหมาย Dictionary ง้วนแปลว่า ง้วนคำแปล

ง้วนคืออะไร

Sanook.commenu