Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

จับ

จับ

 • จับ

  [vt. vi.] to hold (tight), to catch (a bird, a straw)
  [vt. vi.] to take into custody, to arrest = จับกุม
  [vt. vi.] (of a bird) to alight, to perch, to sit, to settle
  [vt. vi.] (of dust) to settle down on, to adhere to, (of metallic silver) to deposit on (the cathode)

  คำพ้องความหมาย (Synonym) เกาะ, ยึด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

จับ

 • จับ

  [v.] catch
  [syn.] นำ
  [ant.] ปล่อย
  [v.] hold
  [syn.] ยึด,หยิบจับ
  [ant.] ปล่อย

  ตัวอย่างประโยคฟังอะไรก็ฟังให้ดีๆ อย่าฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

จับ

 • จับ

  ก. อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกําไว้ยึดไว้

  เกาะ เช่น นกจับคอน

  ติด เช่น เขม่าจับก้นหม้อ

  กินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์

  เริ่ม เช่น จับเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไป

  เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับผู้ร้าย (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย จับกุม ก็ว่า

  กิริยาที่ทําขนมจีนให้เป็นหัว ๆ เรียกว่า จับขนมจีน ลักษณนามของขนมจีนว่า จับ หรือ หัว เช่น ขนมจีน ๕ จับ หรือ ขนมจีน ๕ หัว.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

จับ

 • จับ

  ก. เกาะ
  ติด
  คุม
  ถือ
  ยึดไว้
  เริ่ม
  เป็น.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

จับภาษาอังกฤษ

จับภาษาไทย จับความหมาย Dictionary จับแปลว่า จับคำแปล

จับคืออะไร

Sanook.commenu