Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

จาร

จาร

 • จาร

  [vt.] to write with a stylus on palm leaves

  คำอ่าน จาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

จาร

 • จาร

  [v.] inscribe

  หมายเหตุ ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ

  ตัวอย่างประโยคอาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

จาร

 • จาร ๑

  [จาน] ก. ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้นให้เป็นตัวหนังสือ เช่น จึงจารจารึกอันนี้ไว้อีกโสด. (ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ). (จารึกสมัยสุโขทัย). น. เรียกเหล็กแหลมสำหรับเขียนลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้นว่าเหล็กจาร. (ข.).[จาระ-] น. ผู้สอดแนม ใช้ประกอบหน้าคําอื่นในคำว่า จารกรรม จารชน จารบุรุษ จารสตรี. (ป. ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

จาร

 • จาร

  1.[จาน] (ขม.) ก. เขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลาน เรียกว่า จารใบลาน. 2.(มค. จาร) น. ผู้สอดแนม, ผู้เดินไป, ผู้เที่ยวไป.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

จารภาษาอังกฤษ

จารภาษาไทย จารความหมาย Dictionary จารแปลว่า จารคำแปล

จารคืออะไร

Sanook.commenu