Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

จารึก

จารึก

 • จารึก

  [v.] inscribe
  [syn.] สลัก,เขียน
  [n.] stone inscription
  [syn.] ศิลาจารึก

  หมายเหตุ เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ

  ตัวอย่างประโยคบนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

จารึก

 • จารึก ๒

  ก. เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นบนแผ่นศิลา โลหะหรือดินเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น จารึกไว้ในดวงใจ ในบทกลอนหมายความว่า เขียนโดยทั่ว ๆ ไป ก็มี. น. เรียกศิลาที่จารึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นว่า ศิลาจารึก เรียกสั้น ๆ ว่า จารึก เช่น จารึกอโศก จารึกสุโขทัย.น. ผู้ท่องเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนหรือแสวงบุญเป็นต้น. ก. ท่องเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนหรือแสวงบุญเป็นต้น.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

จารึก

 • จารึก

  1.(มค. จาริก) น. ผู้เดินไป, ผู้เที่ยวไป, สถานที่เที่ยวไป (เหมือน จาริก). 2.ก. เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ, เขียน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

จารึกภาษาอังกฤษ

จารึกภาษาไทย จารึกความหมาย Dictionary จารึกแปลว่า จารึกคำแปล

จารึกคืออะไร

Sanook.commenu