Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

จาว

จาว

 • จาว

  [n.] the soft yellow endocarp inside an overripe coconut

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

จาว

 • จาว

  [n.] pulp

  หมายเหตุ สิ่งที่งอกอยู่ภายในผลไม้บางอย่าง

  ตัวอย่างประโยคพวกเด็กๆ แย่งมะพร้าวลูกที่มีจาว เพราะจาวมันอร่อยดี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

จาว

 • จาว ๑

  น. สิ่งที่งอกอยู่ภายในผลไม้บางอย่าง เช่น จาวมะพร้าว จาวตาล (กลอน) โดยปริยายหมายถึงนมผู้หญิง เช่น พวงจาวเจิดแจ่มแก้ว จักรพรรดิ พี่เอย. (นิ. นรินทร์) ดวงจาววนิภาคย์พ้น เสาวบุษป์. (ทวาทศมาส).น. เจ้า ผู้เป็นใหญ่ หมายถึงเทวดาในชั้นอาภัสรพรหม. ก. โผลงมา โฉบ เช่น จาวชิมดินแสงหล่น. (แช่งน้ำ). (ไทยใหญ่ จาว ว่า โผลงมา).ว. ตามกันไป ประสานกันไป เช่น ชลธารนทีเจือ จาวหลั่ง ไหลนา. (ทวาทศมาส). (ไทยขาว จาว ว่า ตกลง ยอมตาม จ่าว ว่า คล้อยตามคำแนะนำ).น. ดอก ดอกไม้ เช่น ดอกไม้งามเงื่อนแต้ม แชรงยอดแย้มผกาแจรง จาวจำแทงจำเทิด. (ม. คำหลวง จุลพน) จราว ก็ใช้ โดยปริยายหมายถึงผู้หญิง เช่น ไฟกามรลุงจาว ทองเทศ. (ทวาทศมาส).ก. บาน (ใช้แก่ดอกไม้) เช่น โพทเลจาวดวงดอกก็มี. (ม. คำหลวง มหาพน). (ลาว จาว ว่า กำลังบาน).ก. ส่งเสียงดัง อึกทึก เช่น อันจาวจำเรียงเสียงฉันท์. (สมุทรโฆษ).(ไทยขาว จาว ว่า ส่งเสียงดัง).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

จาว

 • จาว

  น. พืชที่เกิดงอกอยู่ภายในผลไม้ เช่น จาวมะพร้าว จาวตาล
  ผู้เป็นใหญ่
  ดอกไม้
  (วด.) นมผู้หญิง. ว. ห่าง
  เด่น, ชัด.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

จาวภาษาอังกฤษ

จาวภาษาไทย จาวความหมาย Dictionary จาวแปลว่า จาวคำแปล

จาวคืออะไร

Sanook.commenu