Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

จีวร

จีวร

 • จีวร

  [n.] the outer robe of a Buddhist priest

  คำอ่าน จีวอน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

จีวร

 • จีวร

  [n.] robe (of a Buddhist monk)
  [syn.] ผ้าจีวร

  หมายเหตุ เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา

  ตัวอย่างประโยคพระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

จีวร

 • จีวร จีวร-

  [จีวอน จีวอนระ-] น. เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผ้าสําหรับห่มของภิกษุสามเณร คู่กับ สบง ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคําว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง) ในคําว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว]. (ป. ส.).[จีวอน จีวอนระ-] น. เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผ้าสําหรับห่มของภิกษุสามเณร คู่กับ สบง ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคําว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง) ในคําว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว]. (ป. ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

จีวร

 • จีวร

  [จี-วอน, จี-วอน-ระ-] (มค. จีวร) น. เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์, ในพระพุทธศาสนา คำว่า บาตรจีวร หรือไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ ผ้าห่ม และผ้านุ่ง, ในคำว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

จีวรภาษาอังกฤษ

จีวรภาษาไทย จีวรความหมาย Dictionary จีวรแปลว่า จีวรคำแปล

จีวรคืออะไร

Sanook.commenu