Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ญัตติ

ญัตติ

 • ญัตติ

  [n.] a motion at a meeting

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) มติ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ญัตติ

 • ญัตติ

  [n.] announcement
  [syn.] คำเผดียงสงฆ์
  [n.] motion
  [syn.] เรื่อง,โจทย์,หัวข้อ,ประเด็น,ข้อเสนอ,กรณี,ปัญหา

  ตัวอย่างประโยคคำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ญัตติ

 • ญัตติ

  น. คําประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทํากิจของสงฆ์ร่วมกัน เช่น ญัตติทุติยกรรมวาจา ญัตติจตุตถกรรมวาจา คําเผดียงสงฆ์ ก็ว่าข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่

  หัวข้อโต้วาที เช่น โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน. (ป.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ญัตติ

 • ญัตติ

  [ยัด-ติ] (มค. ญตฺติ) น. ข้อเสนอต่อที่ประชุมเช่น ประชุมรัฐสภา เรียกว่า เสนอญัตติ
  (ศน.) คำที่พระกรรมวาจาสวดในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์เป็นคำเสนอให้สงฆ์พิจารณาเรื่องนั้นๆ คือ คำเผดียงสงฆ์ ให้รู้เป็นวาจา สำหรับประกาศให้รู้ว่าจะทำอะไรกัน, คู่กับ อนุสาวนา คือ คำหา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ญัตติภาษาอังกฤษ

ญัตติภาษาไทย ญัตติความหมาย Dictionary ญัตติแปลว่า ญัตติคำแปล

ญัตติคืออะไร

Sanook.commenu