Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ฐาน

ฐาน

 • ฐาน

  [n.] a foot, a pedestal, a base

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ฐาน

 • ฐาน

  [n.] base
  [syn.] ที่ตั้ง,ที่รองรับ
  [conj.] because of
  [n.] position
  [syn.] ตำแหน่งหน้าที่
  [n.] standard
  [syn.] มาตรฐาน,บรรทัดฐาน

  ตัวอย่างประโยคฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ฐาน

 • ฐาน ๑

  [ถาน] น. ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ ฝีตั้งฐาน ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป.(ป.).[ถาน ถานะ] น. ตําแหน่งหน้าที่ หลักฐาน ลําดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา. (ป.).สัน. เพราะ เช่น ถูกลงโทษฐานละเลยหน้าที่.(คณิต) น. เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น ฐานของสามเหลี่ยม ฐานของกรวย จํานวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจํานวนอื่น ๆโดยการยกกําลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จํานวน ๓ ใน ๓๔ (= ๘๑) จํานวน ๗ ใน log7 49 (= ๒) จํานวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๑๐ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๑๐) + (๖ x ๑๐๒) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๗ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๗) + (๖ x ๗๒).[ถาน ถานะ] น. ตําแหน่งหน้าที่

  หลักฐาน ลําดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา. (ป.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฐาน

 • ฐาน

  [ถาน] (มค. ฐาน) น. ที่, ที่ตั้ง, เหตุ
  ตำแหน่ง, หลักแหล่ง
  อย่างไทยใช้คำว่าแท่นหรือที่รองก็ได้ เช่น ฐานพระพุทธรูป เป็นต้น.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ฐาน

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Base

 • คำเต็มภาษาไทย

  ฐาน

 • ความหมาย

  ฐานจะเป็นตัวบอกถึงจำนวนตัวเลขในแต่ละระบบว่า มีสัญลักษณ์กี่ตัว เช่น ฐานสองก็มี 2 ตัว ได้แก่เลข 0 และเลข 1 ฐานสิบก็มีเลข 10 ตัว คือ 0-9 ยังมีฐานอื่นอีกมากที่นิยมใช้กันในวงการคอมพิวเตอร์ เช่น ฐานแปด ฐานสิบหก เป็นต้น

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ฐานภาษาอังกฤษ

ฐานภาษาไทย ฐานความหมาย Dictionary ฐานแปลว่า ฐานคำแปล

ฐานคืออะไร

Sanook.commenu