Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ฐาปน

ฐาปน

  • ฐาปน ฐาปนา

    [ถาปะนะ ถาปะนา] น. การก่อสร้าง การแต่งตั้ง การซ่อมแซม การตั้งขึ้น. (ป. ?ปน).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฐาปน

  • ฐาปน

    [ถา-ปะ-นะ] (มค. ฐปน) น. การก่อสร้าง, การแต่งตั้ง, การซ่อมแซม, การ ตั้งขึ้น (เหมือน ฐาปนา).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ฐาปนภาษาอังกฤษ

ฐาปนภาษาไทย ฐาปนความหมาย Dictionary ฐาปนแปลว่า ฐาปนคำแปล

ฐาปนคืออะไร

Sanook.commenu