Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดรรชนี

ดรรชนี

 • ดรรชนี

  [n.] the index finger
  [n.] an index

  คำอ่าน ดัดชะนี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ดรรชนี

 • ดรรชนี

  [n.] index
  [syn.] ดัชนี
  [n.] index
  [syn.] ดัชนี
  [n.] index finger
  [syn.] นิ้วชี้
  [n.] index
  [syn.] ดัชนี
  [n.] index number
  [syn.] ดัชนี
  [n.] index finger
  [syn.] นิ้วชี้,ดัชนี

  หมายเหตุ บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้นๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น

  ตัวอย่างประโยคเวลาเราค้นหนังสือ เราสามารถค้นได้ทั้งดรรชนีผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง หรือดรรชนีหัวเรื่อง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ดรรชนี

 • ดรรชนี ๑

  [ดัดชะนี] น. นิ้วชี้ ราชาศัพท์ใช้ว่า พระดรรชนี ดัชนี ก็ใช้. (ส. ตรฺชนี ป. ตชฺชนี).[ดัดชะนี] (คณิต) น. จํานวนที่เขียนไว้บนมุมขวาของอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกกําลังของฐานนั้น เช่น ๓๒ ๒ เป็นดรรชนีของ ๓ ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ดรรชนีค่าครองชีพ ดัชนี ก็ใช้. (อ. index number).น. บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคําสําคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคํานั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น ดัชนี ก็ใช้.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดรรชนี

 • ดรรชนี

  [ดัด-ชะ-นี] (สก. ตรฺชนี
  มค. ตชฺชนี) น. นิ้วชี้, (รศ.) พระดรรชนี
  การชี้บอกบัญชีคำเรียงลำดับ ตามอักษรโดยบอกคำและเลขหน้าเพื่อสะดวกแก่การค้นคำ, เทียบคำ (อก. index mumber).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ดรรชนี

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Index

 • คำเต็มภาษาไทย

  ดรรชนี

 • ความหมาย

  หมายถึง การจัดทำคำสำคัญต่าง ๆ โดยเรียงไปตามลำดับตัวอักษร และมีเลขหน้าที่คำนั้นอยู่บ่งบอกไว้ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งจัดทำให้ โดยเราเพียงแต่บอกคำที่ต้องการ โปรแกรมก็จะบอกเลขหน้าที่มีคำนั้นให้ เช่น จานบันทึก 12, 15, 17-20, 35 เป็นต้น หนังสือในสมัยปัจจุบัน นิยมให้มีดัชนีท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านค้นหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการได้ง่าย

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ดรรชนีภาษาอังกฤษ

ดรรชนีภาษาไทย ดรรชนีความหมาย Dictionary ดรรชนีแปลว่า ดรรชนีคำแปล

ดรรชนีคืออะไร

Sanook.commenu