ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ดุลยพินิจ

ดุลยพินิจ

  • ดุลยพินิจ

    น. การวินิจฉัยที่เห็นสมควร ดุลพินิจ ก็ใช้.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดุลยพินิจ

  • ดุลยพินิจ

    น. การพิจารณาอย่างละเอียด, ดุลพินิจ ก็ใช้.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ดุลยพินิจภาษาอังกฤษ

ดุลยพินิจภาษาไทย ดุลยพินิจความหมาย Dictionary ดุลยพินิจแปลว่า ดุลยพินิจคำแปล

ดุลยพินิจคืออะไร