Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้วย

ด้วย

 • ด้วย

  [adv. pre.] also, too, as well, similarly, likewise , as

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ด้วย

 • ด้วย

  [adv.] also
  [syn.] อีกด้วย,เช่นกัน,พร้อมด้วย
  [prep.] with
  [syn.] ตาม
  [prep.] by
  [syn.] โดย
  [conj.] because
  [syn.] เพราะว่า,เพราะ,ด้วยปรากฏว่า,เหตุ

  หมายเหตุ คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.

  ตัวอย่างประโยคหัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ด้วย

 • ด้วย

  ว. คําแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย แสดงกริยาร่วมกันหรือในทํานองเดียวกันเช่น กินด้วย แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย. บ. คํานําหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทํา เช่น ฟันด้วยมีด

  ตาม เช่นทําด้วยอารมณ์. สัน. เพราะ เหตุ เช่น ด้วยปรากฏว่า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ด้วย

 • ด้วย

  ว. คำแสดงกริยารวมกัน เช่น กินด้วย นอนด้วย เป็นต้น. บ. คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็น เครื่องกระทำ เช่น ด้วยมีด ด้วยไม้ เป็นต้น. สัน. เพราะ, เหตุ. ด้วยว่า สัน. เพราะว่า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ด้วยภาษาอังกฤษ

ด้วยภาษาไทย ด้วยความหมาย Dictionary ด้วยแปลว่า ด้วยคำแปล

ด้วยคืออะไร

Sanook.commenu