Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรา

ตรา

 • ตรา

  [n.] brand
  [syn.] ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า
  [n.] mark
  [syn.] ตราประทับ,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์
  [v.] stamp
  [syn.] ตั้งไว้,กำหนดไว้
  [v.] note
  [syn.] กำหนดไว้,จดจำไว้

  หมายเหตุ เครื่องหมายที่มีลวดลายเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ

  ตัวอย่างประโยคตระกูลโอวเป็นเจ้าของยาหม่องตราเสือและหนังสือพิมพ์จีนทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ตรา

 • ตรา

  [ตฺรา] น. เครื่องหมายที่มีลวดลายและทําเป็นรูปต่าง ๆ สําหรับประทับเป็นสําคัญ เช่น ตราพระราชสีห์ ตราพระคชสีห์ ตราบัวแก้ว สําหรับเป็นเครื่องประดับในจําพวกราชอิสริยาภรณ์ เช่น ตราช้างเผือก สําหรับเป็นเครื่องหมาย เช่น ผ้าตรานกอินทรี. ก. ประทับเป็นสําคัญ เช่น ตราไว้

  กําหนดไว้ จดจําไว้ เช่น ตราเอาไว้ที

  ตั้งไว้ เช่น ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตรา

 • ตรา

  น. เครื่องหมายที่ทำเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ. ก. ตั้งไว้
  จดจำไว้
  ประทับ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ตราภาษาอังกฤษ

ตราภาษาไทย ตราความหมาย Dictionary ตราแปลว่า ตราคำแปล

ตราคืออะไร

Sanook.commenu