Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตะลีตะลาน

ตะลีตะลาน

 • ตะลีตะลาน

  [vi. adv.] to hasten in alarm, to hurry
  [vi. adv.] hastily, precipitately,hurriedly

  คำพ้องความหมาย (Synonym) ตะกรุมตะกลาม, รีบ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ตะลีตะลาน

 • ตะลีตะลาน

  [adv.] flurriedly
  [syn.] ลนลาน,ลุกลน,รีบ,รีบร้อน
  [ant.] เฉื่อย,เรื่อยเฉื่อย,ชักช้า
  [n.] Anoplolepsis longipes
  [syn.] ตาลาน,ตะลาน

  ตัวอย่างประโยคเขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ตะลีตะลาน

 • ตะลีตะลาน ๑

  ว. รีบร้อนลนลาน ลุกลน.
  ดู ตะลาน ๒.ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตะลีตะลาน

 • ตะลีตะลาน

  ว. รีบร้อน, ลุกลนให้เร็ว
  ชื่อมด. (ดู ตะลาน).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ตะลีตะลานภาษาอังกฤษ

ตะลีตะลานภาษาไทย ตะลีตะลานความหมาย Dictionary ตะลีตะลานแปลว่า ตะลีตะลานคำแปล

ตะลีตะลานคืออะไร

Sanook.commenu