Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ต่ำ

ต่ำ

 • ต่ำ

  [adj. vi.] low
  [adj. vi.] lowly, humble = ต่ำต้อย, base = ต่ำช้า
  [adj. vi.] (of prices) to go down,(of a currency) to depreciate
  [adj. vi.] (of the sun) to sink

  คำพ้องความหมาย (Synonym) ตกต่ำ

  คำตรงข้าม (Antonym) สูง

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) เตี้ย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ต่ำ

 • ต่ำ

  [adj.] low
  [syn.] ด้อย
  [ant.] สูง
  [adj.] low
  [syn.] น้อย
  [ant.] สูง,มาก
  [v.] be humble
  [syn.] ต่ำต้อย
  [ant.] สูง
  [adj.] bad
  [syn.] อกุศล
  [v.] go down
  [syn.] ตกลง
  [ant.] สูง
  [v.] weave
  [syn.] ทอหูก

  หมายเหตุ มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่

  ตัวอย่างประโยคในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ต่ำ

 • ต่ำ

  ว. ไม่สูง, เตี้ย. ก. ทอหูก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ต่ำภาษาอังกฤษ

ต่ำภาษาไทย ต่ำความหมาย Dictionary ต่ำแปลว่า ต่ำคำแปล

ต่ำคืออะไร

Sanook.commenu