Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถี่

ถี่

 • ถี่

  [adj. vi. adv.] frequent (accidents), in quick order
  [adj. vi. adv.] (of a tempo) to quicken
  [adj. vi. adv.] (of bars) closely spaced

  คำตรงข้าม (Antonym) ห่าง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ถี่

 • ถี่

  [adv.] often

  หมายเหตุ มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน

  ตัวอย่างประโยคเต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ถี่

 • ถี่ ถี่ ๆ

  ว. มีระยะหรือช่องว่างชิด ๆ กัน เช่น ตะแกรงตาถี่ หวีซี่ถี่ มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน ไม่ห่าง เช่น รถมาถี่ มีลูกถี่ ซอยเท้าถี่ ๆ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ถี่

 • ถี่

  ว. ไม่ห่าง, ติด ๆ กัน, เหนียวแน่น
  ตระหนี่.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ถี่ภาษาอังกฤษ

ถี่ภาษาไทย ถี่ความหมาย Dictionary ถี่แปลว่า ถี่คำแปล

ถี่คืออะไร

Sanook.commenu