Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ่าย

ถ่าย

 • ถ่าย

  [vt. vi.] to transfer (goods into a boat), to change (train for Pattani),to pass on (knowledge, responsibilities) = ถ่ายเท
  [vt. vi.] to relay (news) = ถ่ายทอด
  [vt. vi.] to evacuate = ถ่ายท้อง, to purge
  [vt. vi.] to drain, to get rid of (waste matter)
  [vt. vi.] to make (a likeness), to take (as a model), to model after = ถ่ายแบบ
  [vt. vi.] to take (a photograph) = ถ่ายรูป, ถ่าย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ถ่าย

 • ถ่าย

  [v.] transfer
  [syn.] โยกย้าย
  [v.] excrete
  [syn.] อุจจาระ,ขี้,ถ่ายทุกข์,ถ่ายอุจจาระ,อึ
  [v.] take a picture
  [syn.] ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป

  หมายเหตุ เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง

  ตัวอย่างประโยคคนงานถ่ายกระสอบข้าวลงในเรือสินค้า

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ถ่าย

 • ถ่าย

  ก. เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง เช่น ถ่ายรถ ถ่ายเรือ เอาสิ่งหนึ่งออกแล้วเอาอีกสิ่งหนึ่งใส่เข้าไปแทนที่ เช่น ถ่ายนํ้า ถ่ายเลือด

  รุ เช่น ถ่ายยา. ว. ฝ่าย ท่า เช่น ถ่ายเดียว.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ถ่าย

 • ถ่าย

  ก. เปลี่ยน, เอาออก
  รุ
  ถอด.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ถ่ายภาษาอังกฤษ

ถ่ายภาษาไทย ถ่ายความหมาย Dictionary ถ่ายแปลว่า ถ่ายคำแปล

ถ่ายคืออะไร

Sanook.commenu