Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

นริศร

นริศร

 • นริศร

  [n.] king
  [syn.] พระราชา,กษัตริย์

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

นริศร

 • นรินทร์ นริศ นริศร นริศวร

  [นะริน นะริด นะริดสวน] (แบบ) น. พระราชา. (ส. นร + อินฺทฺร นร + อีศ นร + อีศฺร นร + อีศฺวร).[นะริน นะริด นะริดสวน] (แบบ) น. พระราชา. (ส. นร + อินฺทฺร นร + อีศ นร + อีศฺร นร + อีศฺวร).
  ดู นร.ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

นริศร

 • นริศร

  น. พระราชา (เหมือน นราธิป, นรินทร์, นริศ, นริศวร, นเรนทร์, นเรนทรสูร, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นโรดม).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

นริศรภาษาอังกฤษ

นริศรภาษาไทย นริศรความหมาย Dictionary นริศรแปลว่า นริศรคำแปล

นริศรคืออะไร

Sanook.commenu