Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอกรีต

นอกรีต

 • นอกรีต

  [adj. vi.] unorthodox, unconventional, nonconformist

  คำตรงข้าม (Antonym) ใน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

นอกรีต

 • นอกรีต

  [adj.] unorthodox
  [syn.] นอกรีตนอกรอย,นอกทาง,นอกคัมภีร์
  [v.] be unorthodox
  [syn.] นอกรีตนอกรอย,นอกทาง
  [n.] nonconformist
  [syn.] นอกรีตนอกรอย,พวกนอกรีต
  [adj.] unconventional
  [syn.] นอกรีตนอกรอย

  ตัวอย่างประโยคที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

นอกรีต

 • นอกรีต นอกรีตนอกรอย

  ว. ไม่ประพฤติตามจารีตประเพณี.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

นอกรีต

 • นอกรีต

  ว. ประพฤติผิดจารีต ขนบธรรมเนียม, ฝ่าฝืนจารีตประเพณี.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

นอกรีตภาษาอังกฤษ

นอกรีตภาษาไทย นอกรีตความหมาย Dictionary นอกรีตแปลว่า นอกรีตคำแปล

นอกรีตคืออะไร

Sanook.commenu