Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

นาย

นาย

 • นาย

  [n.] a master, a lord, a chief, a boss, a leader (of men)
  [n.] a conventional title equivalent to Mr.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

นาย

 • นาย

  [n.] employer
  [syn.] นายจ้าง,เจ้านาย
  [ant.] ลูกจ้าง,ขี้ข้า,บ่าว
  [n.] master
  [syn.] ผู้ปกครอง,ประมุข
  [ant.] ผู้อาศัย,ลูกบ้าน
  [n.] mister
  [ant.] นาง,นางสาว
  [n.] superior
  [syn.] เจ้านาย,ผู้บังคับบัญชา,หัวหน้า
  [ant.] ลูกน้อง

  หมายเหตุ ผู้ว่าจ้าง

  ตัวอย่างประโยคเขาไปหานายเพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีกว่าเดิม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

นาย

 • นาย

  น. (กฎ) คํานําหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า ผู้จ้าง เช่น เขาเป็นนาย นายไม่อยู่

  ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในกิจการนั้น ๆ เช่น นายตรวจ นายทะเบียน ผู้ควบคุม เช่น นายหมู่ นายหมวด ผู้ชํานาญในกิจการนั้น ๆ เช่น นายไปรษณีย์ นายช่าง

  (ปาก) ใช้นําหน้ายศทหารตํารวจ เช่น นายพล นายพัน นายร้อย นายสิบ คำนำหน้าตำแหน่ง เช่น นายม้าต้น

  เมื่อใช้เป็นคํานําราชทินนามเป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชการในราชสํานักในสมัยก่อนเลิกบรรดาศักดิ์ เช่น นายนรินทร์ธิเบศ นายมหานุภาพ นายสุจินดา นายวรการบัญชา. (ปาก) ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้สําหรับเพื่อนฝูงในลักษณะที่เป็นกันเอง เช่น เย็นนี้นายจะไปด้วยไหม เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

นาย

 • นาย

  น. คำนำหน้าชื่อผู้ชาย
  คำนำหน้าแสดงเป็นเจ้าของหรือหัวหน้า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

นายภาษาอังกฤษ

นายภาษาไทย นายความหมาย Dictionary นายแปลว่า นายคำแปล

นายคืออะไร

Sanook.commenu