ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

บทนำ

บทนำ

The player will be placed here
  • บทนำ

    [n.] a leading article, an editorial

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

บทนำ

  • บทนำ

    น. บทบรรณาธิการ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

บทนำภาษาอังกฤษ

บทนำภาษาไทย บทนำความหมาย Dictionary บทนำแปลว่า บทนำคำแปล

บทนำคืออะไร