Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พราหมณ์

พราหมณ์

 • พราหมณ์

  [n.] a Brahman or a Brahmin

  คำอ่าน พราม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

พราหมณ์

 • พราหมณ์

  [n.] Brahman

  หมายเหตุ คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว

  ตัวอย่างประโยคพราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

พราหมณ์

 • พราหมณ์ ๑

  [พฺราม] น. คนในวรรณะที่ ๑ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี ๔ วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว เช่น พราหมณ์ปุโรหิต พราหมณ์พฤฒิบาศ.[พฺราม] น. ชื่อเพลงไทยจําพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคําว่า พราหมณ์ เช่น พราหมณ์เข้าโบสถ์พราหมณ์เก็บหัวแหวน[พฺราม] น. ชื่อปลาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ปลาพราหมณ์. (พจน. ๒๔๙๓).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พราหมณ์

 • พราหมณ์

  [พฺราม] (สก. พฺราหฺมณ) น. ผู้เนื่องมาจากพรหม, ผู้มีทิพยเวท คือ พระไตรเพท, คนในวรรณะหนึ่งในอินเดีย ซึ่งแบ่งวรรณะเป็น ๔ มีกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ (พ่อค้า) และศูทร (ไพร่), พราหมณ์เป็นนักพรต ในปัจจุบันหมายเอา ผู้รู้พระเวท เป็นคฤหัสถ์ ก็ได้
  ชื่อปลาชนิดหนึ่ง เร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

พราหมณ์ภาษาอังกฤษ

พราหมณ์ภาษาไทย พราหมณ์ความหมาย Dictionary พราหมณ์แปลว่า พราหมณ์คำแปล

พราหมณ์คืออะไร

Sanook.commenu