Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พิมพ์

พิมพ์

 • พิมพ์

  [n. vt.] a mold
  [n. vt.] a type
  [n. vt.] a matrix
  [n. vt.] to type = พิมพ์ดีด, to print (books, photographic negatives)
  [n.] wife of Siddharta, who later became the Buddha

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

พิมพ์

 • พิมพ์

  [v.] print
  [n.] mold
  [syn.] แบบหล่อ,แม่พิมพ์,บล็อก,เบ้า
  [v.] type

  หมายเหตุ ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ, ทำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา

  ตัวอย่างประโยคกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์สามารถพิมพ์หนังสือเรียนได้โดยเสรี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

พิมพ์

 • พิมพ พิมพ์

  [พิมพะ] น. รูป รูปร่าง แบบ เช่น หยอดวุ้นลงในพิมพ์ หน้าตาเป็นพิมพ์เดียวกัน. ก. ถ่ายแบบ ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผ้า เช่น พิมพ์ผ้า พิมพ์ขนมเป็นรูปต่าง ๆ (กฎ) ทําให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสําเนา. (ป. ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พิมพ์

 • พิมพ์

  (มค. พิมฺพ) น. รูป, แบบ, ตัวอย่าง. ก. ถ่ายแบบ, กดตัวหนังสือด้วยเครื่องจักร หรือกดลายมือเป็นต้น ให้ติดแผ่นกระดาษ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

พิมพ์ภาษาอังกฤษ

พิมพ์ภาษาไทย พิมพ์ความหมาย Dictionary พิมพ์แปลว่า พิมพ์คำแปล

พิมพ์คืออะไร

Sanook.commenu