ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

พึงพอใจ

พึงพอใจ

 • พึงพอใจ

  [v.] please
  [syn.] พึงใจ,พอใจ,ถูกใจ

  หมายเหตุ เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น

  ตัวอย่างประโยคเขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

พึงพอใจ

 • พึงพอใจ

  ว. รัก ชอบใจ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พึงพอใจภาษาอังกฤษ

พึงพอใจภาษาไทย พึงพอใจความหมาย Dictionary พึงพอใจแปลว่า พึงพอใจคำแปล

พึงพอใจคืออะไร