ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

พื้นที่หน้าตัด

พื้นที่หน้าตัด

  • พื้นที่หน้าตัด

    น. พื้นที่ตรงรอยตัดของแท่งวัตถุ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พื้นที่หน้าตัดภาษาอังกฤษ

พื้นที่หน้าตัดภาษาไทย พื้นที่หน้าตัดความหมาย Dictionary พื้นที่หน้าตัดแปลว่า พื้นที่หน้าตัดคำแปล

พื้นที่หน้าตัดคืออะไร