Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาคินี

ภาคินี

 • ภาคินี

  [n.] (P) a woman participant, a woman associate

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) ภาคี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ภาคินี

 • ภาคินี

  [n.] partner

  ตัวอย่างประโยคหญิงผู้มีส่วนในกิจการ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ภาคินี

 • ภาคินี

  น. หญิงผู้มีส่วน. (ป. ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ภาคินี

 • ภาคินี

  (มค. ภาคินี) น. หญิงผู้มีส่วนในกิจการ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ภาคินีภาษาอังกฤษ

ภาคินีภาษาไทย ภาคินีความหมาย Dictionary ภาคินีแปลว่า ภาคินีคำแปล

ภาคินีคืออะไร

Sanook.commenu