Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาษ

ภาษ

  • ภาษ

    [พาด] ก. พูด กล่าว บอก. (ส.

    ป. ภาส).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ภาษ

  • ภาษ

    (สก. ภาษ
    มค. ภาส) ก. พูด, กล่าว, บอก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ภาษภาษาอังกฤษ

ภาษภาษาไทย ภาษความหมาย Dictionary ภาษแปลว่า ภาษคำแปล

ภาษคืออะไร

Sanook.commenu