Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาษา

ภาษา

 • ภาษา

  [n.] language
  [syn.] คำพูด

  หมายเหตุ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน

  ตัวอย่างประโยคปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ภาษา

 • ภาษา

  น. ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม

  เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ

  (โบ) คนหรือชาติที่พูดภาษานั้น ๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา. (พงศ. ร. ๓)

  (คอม) กลุ่มของชุดอักขระ สัญนิยม และกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา

  โดยปริยายหมายความว่าสาระ เรื่องราว เนื้อความที่เข้าใจกัน เช่น ตกใจจนพูดไม่เป็นภาษา เขียนไม่เป็นภาษา ทำงานไม่เป็นภาษา.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ภาษา

 • ภาษา

  (สก. ภาษา
  มค. ภาสา) น. เสียงหรือกิริยาที่ใช้ทำความเข้าใจติดต่อกัน, คำพูด
  คนหรือชาติที่พูดภาษานั้นๆ
  ความรู้ความเข้าใจ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ภาษา

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Language

 • คำเต็มภาษาไทย

  ภาษา

 • ความหมาย

  หมายถึง การกำหนดโครงสร้างการใช้คำและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนไวยากรณ์ เพื่อทำเป็นข้อคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ โดยปกติเราจะแบ่งภาษาคอมพิว เตอร์ ออกเป็น 2 ประเภท 1. machine language หรือภาษาเครื่อง คือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้เลย 2. human oriented language หรือที่แปลว่า ภาษาแนวมนุษย์ หมายถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งคอมพิวเตอร์ต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อน จึงจะ เข้าใจและปฏิบัติตามได้

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ภาษาภาษาอังกฤษ

ภาษาภาษาไทย ภาษาความหมาย Dictionary ภาษาแปลว่า ภาษาคำแปล

ภาษาคืออะไร

Sanook.commenu