Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ยะ

ยะ

 • ยะ

  particle

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ยะ

 • ยะ ๑

  คําประกอบข้างหน้าคําที่ตั้งต้นด้วย ย ในบทกลอน มีความแปลอย่างเดียวกับคําเดิมนั้น เช่น ยะยอง ยะยั่ง ยะยัด ยะย้อย ยะย้าย.ว. คําออกเสียงลงท้ายวลีหรือประโยค ถือว่าไม่สุภาพ เช่น ของกินนะยะ ของถวายพระนะยะ จะรีบไปไหนยะ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ยะ

 • ยะ

  คำประกอบข้างหน้าคำที่ตั้งต้นด้วยตัว ย เช่นย้าย เป็น ยะย้าย ยอง เป็น ยะยอง.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ยะ

 • ยะ

  ทำ

  คำอ่าน ยะ

  ชนิดของคำ คำกริยา (Verbs)

ความหมายจาก คำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิกคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิก

ยะภาษาอังกฤษ

ยะภาษาไทย ยะความหมาย Dictionary ยะแปลว่า ยะคำแปล

ยะคืออะไร

Sanook.commenu