Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ย่ำ

ย่ำ

 • ย่ำ

  [vt. vi.] to tread on, to tramp, to trample upon
  [vt. vi.] (S) to foot it = ย่ำต๊อก
  [vt. vi.] to beat (a gong)

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ย่ำ

 • ย่ำ

  [v.] tread
  [syn.] ย่ำเท้า
  [v.] beat
  [syn.] ย่ำยาม

  หมายเหตุ เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ

  ตัวอย่างประโยคเราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ย่ำ

 • ย่ำ

  ก. เหยียบหนัก ๆ ซํ้า ๆ ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่เรียกว่า ยํ่าเท้า เดินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

  ตีกลองหรือฆ้องถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสําหรับเปลี่ยนยาม เรียกว่า ยํ่ากลอง ยํ่าฆ้อง ยํ่ายาม ก็เรียก ถ้ากระทําในเวลาเช้า เรียกว่า ยํ่ารุ่ง (ราว ๖ น.) ถ้ากระทําในเวลาคํ่า เรียกว่า ยํ่าคํ่า (ราว ๑๘ น.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ย่ำ

 • ย่ำ

  ก. เหยียบลง, เหยียบถี่ๆ
  ตี, ตีรัว, เช่น ย่ำยาม = ตียาม. ว. จวน, ถึง
  ซ้ำ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ย่ำภาษาอังกฤษ

ย่ำภาษาไทย ย่ำความหมาย Dictionary ย่ำแปลว่า ย่ำคำแปล

ย่ำคืออะไร

Sanook.commenu