Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ย้ำ

ย้ำ

 • ย้ำ

  [vt.] to clinch (a nail)
  [vt.] to repeat (a statement) = ย้ำแล้วย้ำเล่า

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) ซ้ำ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ย้ำ

 • ย้ำ

  [v.] clinch
  [v.] repeat

  หมายเหตุ ทำซ้ำๆ เพื่อให้กระชับ หรือมั่นคง เป็นต้น

  ตัวอย่างประโยคการตอกตะปูในจุดนี้จะต้องตอกซ้ำๆ ย้ำลงไปหลายๆ ครั้ง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ย้ำ

 • ย้ำ ย้ำ ๆ

  ก. พูดหรือทําซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้า ยํ้าหัวตะปู. ว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำแต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ย้ำ

 • ย้ำ

  ก. ซ้ำ, ทวน, ทำให้แน่น, ทำให้กระชับ, ทำให้มั่นคง.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ย้ำภาษาอังกฤษ

ย้ำภาษาไทย ย้ำความหมาย Dictionary ย้ำแปลว่า ย้ำคำแปล

ย้ำคืออะไร

Sanook.commenu