Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

รหัส

รหัส

 • รหัส

  [n. adj.] (P) secret
  [n. adj.] secret code

  คำอ่าน ระหัด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

รหัส

 • รหัส

  [n.] code
  [syn.] เครื่องหมาย,สัญลักษณ์

  หมายเหตุ ข้อความลับที่เข้ารหัส

  ตัวอย่างประโยคเราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

รหัส

 • รหัส

  [–หัด] น. เครื่องหมายหรือสัญญาณลับซึ่งรู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้ข้อความที่เปลี่ยนตัวอักษรอื่นแทนอักษรที่ต้องการจะใช้ หรือสลับตำแหน่งอักษรของข้อความนั้นหรือใช้สัญลักษณ์แทน เป็นต้น ซึ่งรู้กันเฉพาะผู้ที่รู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมือเครื่องใช้อย่างกุญแจหรือตู้นิรภัยเป็นต้น เช่น เลขรหัสบัตรเครดิต. (ป. รหสฺส

  ส. รหสฺย).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

รหัส

 • รหัส

  (มค. รหสฺส
  สก. รหสฺย) น. เหตุลับ, ความลับ, ความลึกลับ
  ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้เช่นตู้นิรภัย.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

รหัส

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Code

 • คำเต็มภาษาไทย

  รหัส

 • ความหมาย

  หมายถึง การให้รหัส หรือบางทีใช้หมายความถึง การเขียนโปรแกรมจริง ๆ โดยการใช้รหัสที่กำหนดไว้ในภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น เบสิก (BASIC) โคบอล (COBOL) ปาสกาล (Pascal)

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

รหัสภาษาอังกฤษ

รหัสภาษาไทย รหัสความหมาย Dictionary รหัสแปลว่า รหัสคำแปล

รหัสคืออะไร

Sanook.commenu