Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลัง

ลัง

 • ลัง

  [n.] a crate (of fruits)

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ลัง

 • ลัง

  [n.] box
  [n.] species of marine fish
  [syn.] ปลาลัง
  [clas.] crate

  หมายเหตุ ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ

  ตัวอย่างประโยคภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ลัง

 • ลัง ๑

  น. ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สําหรับบรรจุสิ่งของ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลังพลาสติก ลังกระดาษ.น. ชื่อปลาทะเลชนิด
  Rastrelliger kanagurta

  ในวงศ์ Scombridae รูปร่างและลักษณะทั่วไปคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลําตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้นสีหม่นพาดตามยาว ๒–๓ ทาง มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่งมากกว่า ทู หรือ ทูโม่ง ก็เรียก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลัง

 • ลัง

  น. ไม้ที่ต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบสำหรับบรรจุสิ่งของ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ลัง

 • ชื่อสามัญภาษาไทย

  ลัง

 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

  INDIAN MACKEREL

 • ชื่อวิทยาศาสตร์

  Rastrelliger kanagurta

 • ชื่อไทยอื่นๆ

  - ทูโม่ง
  - โม่ง
  - โม่งลัง

 • ลักษณะทั่วไป

  ลักษณะของลัง เป็นปลาผิวน้ำที่ชอบรวมกลุ่มมีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาทูมาก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ลำตัวยาวเรียว ความยาวของหัวยาวกว่าความกว้างของลำตัว ปากกว้าง นัยน์ตามีเยื่อไขมันปกคลุมอยู่โดยรอบ ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อม พื้นลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียวมีจุดดำ 2 แถวเรียงไปตามแนวสันหลัง ใต้ฐานครีบหลังมีแถบสีดำพาดไปตามความยาวของลำตัว บริเวณฐานครีบมีจุดสีดำข้างละจุด

 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ

  ลังพบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

 • อาหาร

  ลังกินแพลงก์ตอน

 • ขนาด

  ความยาวประมาณ 20-25 ซ.ม.

 • รูปภาพ

  ปลาลัง

ความหมายจาก พจนานุกรมสัตว์น้ำ กรมประมงปลา สัตว์น้ำ

ลังภาษาอังกฤษ

ลังภาษาไทย ลังความหมาย Dictionary ลังแปลว่า ลังคำแปล

ลังคืออะไร

Sanook.commenu