Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลา

ลา

 • ลา

  [n.] an ass, a donkey
  [n. vt. vi.] times, used only as a numerative noun , as

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ลา

 • ลา

  [n.] donkey
  [v.] say goodbye

  หมายเหตุ ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

  ตัวอย่างประโยคลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ลา

 • ลา ๑

  น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด น. เรียกการจบหรือสิ้นสุดลงระยะหนึ่ง ๆ ของพิธีบางอย่างว่า ลาหนึ่ง ๆ เช่น โห่ ๓ ลา ยํ่าฆ้อง ๓ ลา.ก. จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คําพูด หรือด้วยหนังสือ ขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ ขอคืนของที่บูชาหรือบนไว้ เช่น ลาข้าวพระภูมิ ลาของที่บนไว้.ว. เตี้ย เช่น เกยลา กี๋ลา เตียงลา แท่นลา.ว. มีกลีบชั้นเดียว ไม่ซ้อน (ใช้แก่ดอกไม้) เช่น มะลิลา พุดลา รักลา.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลา

 • ลา

  น. สัตว์พวกม้า แต่หางเป็นพวง
  ครั้ง เช่น ๓ ลา คือ ๓ ครั้ง หรือ ๓ หน. ว. เหยียดออก, กางออกน้อยๆ
  เล็ก เช่น พุดลา คือ พุดเล็ก มะลิลา คือ มะลิเล็ก เกยลา คือ เกยเล็ก. ก. แสดงให้รู้ด้วยคำพูด ท่าทาง หรือหนังสือว่าจะจากไป.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ลา

 • ความหมาย

  กราบถวายบังคมลา (พระเจ้าแผ่นดิน)
  ทูลลา (พระราชวงศ์)

ความหมายจาก พจนานุกรม คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์

ลา

 • ลา

  ทาให้ทั่ว
  เช่น ไอนุ้ยลากาวที่รูปแม่หม้ายแล้วเอาไปติดข้างฝา

  คำอ่าน ลา

  ชนิดของคำ ภาษาใต้

ความหมายจาก คำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิกคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิก

ลาภาษาอังกฤษ

ลาภาษาไทย ลาความหมาย Dictionary ลาแปลว่า ลาคำแปล

ลาคืออะไร

Sanook.commenu