Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลาย

ลาย

 • ลาย

  [n. adj.] dots, stripes, flowers or other designs , as

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ลาย

 • ลาย

  [adj.] striped
  [n.] design
  [n.] scratch
  [syn.] รอย
  [n.] trait
  [syn.] ลวดลาย

  หมายเหตุ เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว

  ตัวอย่างประโยคหลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ลาย

 • ลาย ๑

  น. รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสําคัญ ลักษณะเป็นแบบซํ้า ๆ เป็นหมู่ ๆ หรือต่อเนื่องกันไปก็มี มีทั้งลายแบบธรรมชาติและลายแบบประดิษฐ์ ใช้เขียน ปั้น หรือแกะสลัก เป็นต้น เพื่อตกแต่งให้สวยงาม เช่น ลายกระหนก ลายเทพนม ลายก้านขด กรรมวิธีประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นลวดลาย เช่น ลายกํามะลอ ลายปิดทองรดนํ้า ลายแทงหยวก โดยปริยายหมายถึงลักษณะสําคัญของตน เช่น ทิ้งลาย ไว้ลาย. ว. เป็นแนวยาว ๆ เช่น ลายพาดกลอน เป็นแผลยาว ๆ เช่น หลังลาย เป็นจุด ๆ เป็นแต้ม ๆ เป็นดวง ๆ หรือเป็นเส้น ๆ เช่น หน้าลาย ท้องลาย เรียกผ้านุ่งที่เขียนหรือพิมพ์ลายเป็นดอกดวงต่าง ๆ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบน ปัจจุบันทําเป็นผ้าถุง ว่า ผ้าลาย.น. ชื่อยุงหลายชนิดในสกุล น. ชื่อหอยนํ้าเค็มกาบคู่ชนิด(ถิ่น–อีสาน) น. ทำนองเพลงที่ใช้ตีโปงลาง.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลาย

 • ลาย

  น. เส้นที่เขียนหรือแกะสลักให้เป็นรูปต่างๆ
  ชื่อยุงชนิดหนึ่งมักพบในเคหสถานเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
  ชื่อหอยน้ำเค็มกาบคู่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า หอยลาย. ว. เป็นเส้นหรือเป็นจุดๆ เช่นตัวหนังสือ.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ลายภาษาอังกฤษ

ลายภาษาไทย ลายความหมาย Dictionary ลายแปลว่า ลายคำแปล

ลายคืออะไร

Sanook.commenu