Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลี้

ลี้

 • ลี้

  [n.] li, a Chinese unit of distance, equal to about 300 meters
  [vi.] to hide, to take refuge, to flec = ลี้ภัย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ลี้

 • ลี้

  [v.] flee
  [syn.] หลีกหนี,หลบ,ซ่อนตัว,ซ่อน
  [clas.] li

  หมายเหตุ หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา

  ตัวอย่างประโยคสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ลี้

 • ลี้ ๑

  ก. หลีกหนีไป หลบหนีไป.น. มาตราวัดระยะทางของจีน ๑ ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลี้

 • ลี้

  1.(จ.) น. มาตราวัดความยาว ๑ ลี้ เท่ากับ ครึ่งกิโลเมตร. 2.ก. หลีกหลบ, หนี, ซ่อน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ลี้ภาษาอังกฤษ

ลี้ภาษาไทย ลี้ความหมาย Dictionary ลี้แปลว่า ลี้คำแปล

ลี้คืออะไร

Sanook.commenu