Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

วงเล็บ

วงเล็บ

 • วงเล็บ

  [n.] braces, parentheses

  คำที่ใช้ในการสนทนา (Confer) วก, วน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

วงเล็บ

 • วงเล็บ

  [n.] parentheses
  [syn.] วงเล็บกลม,นขลิขิต
  [n.] parentheses
  [syn.] นขลิขิต,เครื่องหมายวงเล็บ,เครื่องหมายนขลิขิต

  ตัวอย่างประโยคเครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

วงเล็บ

 • วงเล็บ

  น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( ) สําหรับใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่น และข้อความในระหว่างวงเล็บนั้นจะอ่านหรือเว้นเสียก็ได้ ไม่ทำให้เนื้อความนอกจากนั้นเสียไปเช่น จึงสรุปได้ว่ามนุษย์หรือขันธ์ ๕ นั้น ได้สร้างโลภะ(ความอยากได้) โทสะ(ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตัวเองทั้งสิ้นใช้กันข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความ เช่น สิลา น. หินก้อนหิน. (ป.

  ส. ศิลา)

  ใช้กันนามเต็มหรือบรรดาศักดิ์ที่เขียนใต้ลายมือชื่อ เช่น ลายมือชื่อ (นายเสริม วินิจฉัยกุล) ลายมือชื่อ(กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้อหรือที่เป็นเลขหมายบอกเชิงอรรถ ส่วนตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้ออาจใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ได้ เช่น วันรุ่งแรมสามค่ำเป็นสำคัญ(๑) อภิวันท์ลาบาทพระชินวร ข้อ (ก) ข้อ ๑)ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และสูตรทางวิทยาศาสตร์เพื่อกั้นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ไว้เป็นกลุ่ม เช่น a2 b2 = (a + b)(a b) Al2(SO4)3นขลิขิต ก็ว่า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

วงเล็บ

 • วงเล็บ

  น. เครื่องหมายใช้กันเขตถ้อยคำหรือเนื้อความ มีรูปดังนี้ ( ), วงเล็บปีกกา มีรูปดังนี้ { }, วงเล็บเหลี่ยม มีรูปดงนี้ [ ].

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

วงเล็บภาษาอังกฤษ

วงเล็บภาษาไทย วงเล็บความหมาย Dictionary วงเล็บแปลว่า วงเล็บคำแปล

วงเล็บคืออะไร

Sanook.commenu