Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ศักราช

ศักราช

 • ศักราช

  [n.] an era

  คำอ่าน สักกะหราด

  คำพ้องความหมาย (Synonym) ศก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ศักราช

 • ศักราช

  [n.] era
  [n.] era
  [syn.] ศก,ปี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ศักราช

 • ศักราช

  [สักกะหฺราด] น. อายุเวลาซึ่งกําหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สําคัญ เรียงลําดับกันเป็นปี ๆ ไป เช่น พุทธศักราช ๑ ๒ ๓ .. จุลศักราช ๑ ๒ ๓ ...(ตามความนิยมที่ใช้เป็นธรรมเนียมกันมา คํา ศักราชในคํา เช่นพุทธศักราช คริสต์ศักราชจะใช้ว่า ศก เป็น พุทธศก คริสต์ศก ก็ได้แต่คํา เช่น มหาศักราช จุลศักราช ไม่นิยมใช้ว่า มหาศก จุลศกส่วนคําว่า รัตนโกสินทรศกไม่นิยมใช้ว่า รัตนโกสินทรศักราช) (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งเริ่มต้นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตบุคคล เช่น เริ่มศักราชแห่งชีวิตใหม่พอเรียนหนังสือจบก็เริ่มศักราชของการทำงาน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ศักราช

 • ศักราช

  [สัก-กะ-หฺราด] น. ศก, ปีที่ตั้งขึ้นตามเหตุการณ์ เช่น พุทธศักราช (ปีที่นับจากวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า) คริสต์ศักราช (ปีที่นับแต่วันประสูติ ของพระเยซู) ฮิจเราะห์ศักราช (ปีที่นับแต่วันหนีภัยของพระมะหะหมัด).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ศักราชภาษาอังกฤษ

ศักราชภาษาไทย ศักราชความหมาย Dictionary ศักราชแปลว่า ศักราชคำแปล

ศักราชคืออะไร

Sanook.commenu