Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ศาสนา

ศาสนา

 • ศาสนา

  [n. adj.] a faith, a creed, a religion
  [n. adj.] religious

  คำอ่าน สาดสะหฺนา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ศาสนา

 • ศาสนา

  [n.] religious
  [n.] religion

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ศาสนา

 • ศาสน ศาสนา

  [สาสะนะ สาดสะนะ สาดสะหฺนา] น. ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ. (ส. ศาสน ว่า คําสอน ข้อบังคับ

  ป. สาสน).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ศาสนา

 • ศาสนา

  [สาด-สะ-หฺนา] (สก. ศาสน
  มค. สาสน) น. คำสั่งสอน, การสั่งสอน
  การฝึกหัด
  ลัทธิ, ความเชื่อถือ
  บังคับบัญชา, คำสั่ง, ประกาศ (เหมือน ศาสน).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ศาสนาภาษาอังกฤษ

ศาสนาภาษาไทย ศาสนาความหมาย Dictionary ศาสนาแปลว่า ศาสนาคำแปล

ศาสนาคืออะไร

Sanook.commenu