Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตร์

 • ศิลปศาสตร์

  [n.] the liberal arts

  คำอ่าน สินละปะสาด

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ศิลปศาสตร์

 • ศิลปศาสตร์

  [n.] liberal arts
  [n.] liberal arts

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ศิลปศาสตร์

 • ศิลปศาสตร์

  น. วิชาต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ เช่น ภาษาศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์

  ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่เ๑. สูติ วิชาฟังสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกาวิชากายบริหาร ๙.ธนุพเพธาวิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสาวิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ศิลปศาสตร์

 • ศิลปศาสตร์

  น. วิชาความรู้ต่างๆ ตามคติโบราณ มี ๑๘ ประการ คือ ๑. สูติ (ความรู้ทั่วไป) ๒. สัมมติ (ความรู้กฎธรรมเนียม) ๓. สังขยา (การคำนวณ) ๔. โยค (การช่างยนต์) ๕. นิติ (รู้แบบนิติศาสตร์) ๖. วิเสสิกา (รู้พยากรณ์ ความรู้การอันให้เกิดมงคล) ๗. คันธัพพา (การร้องรำและดนตรี)

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์ภาษาไทย ศิลปศาสตร์ความหมาย Dictionary ศิลปศาสตร์แปลว่า ศิลปศาสตร์คำแปล

ศิลปศาสตร์คืออะไร

Sanook.commenu