Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ศิษย์

ศิษย์

 • ศิษย์

  [n.] a pupil, a student, a disciple

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ศิษย์

 • ศิษย์

  [n.] student
  [syn.] ลูกศิษย์
  [ant.] ครู,อาจารย์
  [n.] student
  [syn.] ลูกศิษย์

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ศิษย์

 • ศิษย ศิษย์

  [สิดสะยะ สิด] น. ผู้ศึกษาวิชาความรู้จากครูหรืออาจารย์ คู่กับครู หรืออาจารย์ ผู้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของอาจารย์ เช่น ศิษย์วัดโดยปริยายหมายถึงผู้ที่ศึกษาหาความรู้จากตำราของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วนับถือผู้นั้นเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ของตน. (ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ศิษย์

 • ศิษย์

  (สก. ศิษฺย) น. ผู้อันครูสอน, นักเรียน, ผู้เรียน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ศิษย์ภาษาอังกฤษ

ศิษย์ภาษาไทย ศิษย์ความหมาย Dictionary ศิษย์แปลว่า ศิษย์คำแปล

ศิษย์คืออะไร

Sanook.commenu