Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

สงฆ์

สงฆ์

 • สงฆ์

  [n.] a priest, a monk, a clergyman, the clergy

  คำพ้องความหมาย (Synonym) พระ, ภิกษุ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

สงฆ์

 • สงฆ์

  [n.] monk
  [syn.] พระสงฆ์,ผู้ทรงศีล,บรรพฃิต
  [ant.] ฆราวาส
  [n.] Buddhist monk
  [syn.] ภิกษุ,พระภิกษุ,พระภิกษุสงฆ์,พระสงฆ์
  [n.] of the Buddhist temple
  [adj.] of the Buddhist temple

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

สงฆ์

 • สงฆ์

  น. ภิกษุ เช่น ของสงฆ์ พิธีสงฆ์ บางทีก็ใช้ควบกับคํา พระ หรือภิกษุ เป็น พระสงฆ์ หรือ ภิกษุสงฆ์ เช่น นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ มีภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาตมาก ลักษณนามว่า รูปหรือ องค์ เช่น ภิกษุสงฆ์ ๒ รูป พระสงฆ์ ๔ องค์

  ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปร่วมกันทําสังฆกรรม แต่จํานวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ ประกอบด้วยภิกษุ ๔ รูป เรียกว่าสงฆ์จตุรวรรค ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรมและอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๕ รูปเรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๑๐ รูป เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค และในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๒๐ รูปเรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจํานวนที่กําหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจํานวนใช้ไม่ได้. (ป. สงฺฆ

  ส. สํฆ).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สงฆ์

 • สงฆ์

  (มค. สงฺฆ
  สก. สํฆ) น. พระภิกษุทั่วไป
  (ศน.) การทำสังฆกรรม เช่น การบวชนาค รับกฐิน ให้หมายถึงเฉพาะพระที่เข้าประชุมทำสังฆกรรมนั้น มีเกณฑ์ต่างๆ กันคือ สงฆ์จตุวรรค (พระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป) สงฆ์ปัญจวรรค (พระตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป) สงฆ์ทสวรรค (พระตั้งแต่ ๑๐ รูปขึ้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

สงฆ์ภาษาอังกฤษ

สงฆ์ภาษาไทย สงฆ์ความหมาย Dictionary สงฆ์แปลว่า สงฆ์คำแปล

สงฆ์คืออะไร

Sanook.commenu